Betty JELENIA OBORA ORAVA- VRH A, B, C 

 
 

Betty JELENIA OBORA ORAVA 

(PF-II.cena, IHF-I.cena,CAC, Pohár SPZ- III.cena, FP2007-III.cena, FP2006 -III.cena, Pohár Spiša 2005- IV.miesto, MFK-III.cena).

 

Betty mala  3 kvalitné vrhy, jej šteniatka išli okrem Slovenska a Česka aj do Maďarska, Rakúska,Francúzska, Poľska Slovinska.

Bližšie informácie o vrhoch si môžete pozrieť v podstránkach