O chovateľskej stanici Jelenia Obora Orava FCI

 

Chovateľská stanica JELENIA OBORA ORAVA je zaregistrovaná od 14.05. 2002. Chovom Bavorských farbiarov sa zaoberáme 24 rokov, odkedy k nám prišla prvá fena Bavorského farbiara, ktorá zakladala náš chov.

 

Zakladateľkou chovu bola fena Aida Tri Studne ( PF: 1.CENA, IHF: 2.CENA), ktorá odchovala 6 úspešných, exteriérovo aj pracovne kvalitných vrhov

 

Po nej nasledovala jej dcéra Betty JELENIA OBORA ORAVA (PF-II.cena, IHF-I.cena,CAC, Pohár SPZ- III.cena, FP2007-III.cena, FP2006 -III.cena, Pohár Spiša 2005- IV.miesto, MFK-III.cena).

Betty odchovala 3 kvalitné vrhy.

 

Ďalšou chovnou fenkou bola CARMEN JELENIA OBORA ORAVA (PF-I.cena, IHF-II.cena, OVPVP2014-VÝBORNÁ 1, Víťaz triedy pracovnej, Oblastný víťaz, Víťaz Oravy, OVPVP2015- VÝBORNÁ 1, Víťaz triedy pracovnej).

 

Naše šteniatka išli okrem Slovenska a Česka aj do Maďarska, Rakúska,Francúzska, Poľska ,Slovinska a Kanady.

Cieľom našej chovateľskej stanice je odchovávať exteriérovo aj pracovne kvalitných psov, a žiadame stály kontakt s majiteľmi našich psov.

Cvičíme a pracujeme so psami na profesionálnej úrovni. 

Ponúkame výcvik psov, prípravu psa na skúšky (PF, IHF)  aj absolvovanie skúšok so psom.  
 

 

Sobre del criadero Jelenia Obora Orava FCI 

 
 
El criadero Jelenia Obora Orava de Sabueso de sangre de Baviera está registrado desde 14.05. 2002. A este raza de perro dedicamos ya 18 aňos, desde cuando compramos una hembra.
La fundadora de nuestra cría era Aida Tri Studne ( PF: I.premio, IHF: II.premio), la que tenía 6 camadas de calidad de trabajo y de exterior excelente. 
Después de ella siguió su hija- Betty Jelenia Obora Orava (PF-II.premio, IHF-I.premio,CAC, Pohár SPZ- III.premio, FP2007-III.premio, FP2006 -III.premio, Pohár Spiša 2005- IV.premio, MFK-III.premio).
Betty tambien tenía 3 camadas de calidad, sus cachorros fueron excepto Eslovaquia y República Checa, tambien a Hungaria, Austria, Francia, Polonia y Eslovenia. 
Siguiente fundadora es Carmen Jelenia Obora Orava- (PF-I.premio, IHF-II.premio, OVPVP2014-EXCELENTE  1, Ganador de la clase trabajadora, Ganador regional, Ganador de Orava , OVPVP2015- EXCELENTE 1, Ganador de la clase trabajadora).  
Objetivo de nuestro criadoro es criar los perros de calidad de trabajo y de exterior excelente y pedimos el contacto pernamente con nuevos propietarios de nuestros cachorros. 
Adiestramos y trabajamos con los perros en el nivel professional. 
Ofrecemos adiestramiento de los perros. 
El criadero Jelenia Obora Orava de Sabueso de sangre de Baviera está registrado desde 14.05. 2002. A este raza de perro dedicamos ya 24 aňos, desde cuando compramos una hembra.
 
La fundadora de nuestra cría era Aida Tri Studne ( PF: I.premio, IHF: II.premio), la que tenía 6 camadas de calidad de trabajo y de exterior excelente. 
Después de ella siguió su hija- Betty Jelenia Obora Orava (PF-II.premio, IHF-I.premio,CAC, Pohár SPZ- III.premio, FP2007-III.premio, FP2006 -III.premio, Pohár Spiša 2005- IV.premio, MFK-III.premio).
Betty tambien tenía 3 camadas de calidad, sus cachorros fueron excepto Eslovaquia y República Checa, tambien a Hungaria, Austria, Francia, Polonia y Eslovenia
Siguiente fundadora es Carmen Jelenia Obora Orava- (PF-I.premio, IHF-II.premio, OVPVP2014-EXCELENTE  1, Ganador de la clase trabajadora, Ganador regional, Ganador de Orava , OVPVP2015- EXCELENTE 1, Ganador de la clase trabajadora).  
 
Objetivo de nuestro criadoro es criar los perros de calidad de trabajo y de exterior excelente y pedimos el contacto pernamente con nuevos propietarios de nuestros cachorros. 
 
Adiestramos y trabajamos con los perros en el nivel professional. 
 
Ofrecemos adiestramiento de los perros. 
 
 
 
 
 

About the Bavarian kennel Jelenia Obora Orava FCI