Momentálne nemáme žiadne šteniatka na predaj 

We haven't got puppies for sale 

No tenemos ningunos cachorros en la venta 

 

 

Plný informačný servis a pomoc s čímkoľvek je u nás samozrejmosťou :)

 

Cieľom našej chovateľskej stanice je odchovávať exteriérovo aj pracovne kvalitných psov. Chceme, aby psy z našej CHS  mali veľké predpoklady  na uplatnenie sa v poľovníckej praxi.  Avšak šteniatku, ktoré sa dostane do rúk „nepoľovníkovi“ , tieto predpoklady prudko klesajú, preto sme názoru, že poľovnícky pes patrí do rúk poľovníkovi.  (text pokračuje pod fotografiou)

Samozrejme, veľa ráz sa stane, že šteniatko, ktoré malo odmala  vynikajúce predpoklady k poľovníctvu, nepracuje na jednotku  Prečo? Sú iba dve odpovede na túto otázku, buď je to zanedbaný poľovnícky výcvik alebo genetika (pes nemá vlohy). K zanedbanému poľovníckemu výcviku sa vyjadrovať nebudeme, aj keď nikdy nie je neskoro začať odznova.  Čo sa týka genetiky, matka našich šteniatok pochádza vždy od nás, z našej chovateľskej stanice, je odmalička vedená k poľovníctvu, čo sa preukázalo aj na skúškach (PF, IHF) ale takisto aj na súťažiach, ktoré sme našimi sukami absolvovali (SFoPSPZ 2005- II.miesto, III.cena; SFoFP 2007- III.cena; SFoFP 2006- III.cena; SoPS 2005- IV.miesto; SFoFP-IV.miesto; OSFoFP- III.cena; MFK XI.ročník- IV.miesto). Preto, vždy keď si máme vybrať  oca pre naše šteniatka zo zoznamu vhodných psov pre našu suku , nepozeráme sa len na exteriér, ale aj na jeho poľovnícku prax a vždy,keď je možnosť tak si psa vyskúšame v hore ako pracuje. No aj tak sa stáva že niektoré šteniatko sa v dospelosti neuplatní, zatiaľ čo jeho súrodenci  získavajú prvé miesta na súťažiach, na výstavách a aktívne pracujú v poľovnom združení.  Je to podobný prípad ako s vodiacimi psami, nie každý je vhodný na vykonávanie práce, pre ktorú sa narodil.  Preto je dobré si uvedomiť, že za prípadný neúspech v uplatnení psa z našej chovateľskej stanice, nemôže chovateľ. Áno chápeme, za šteniatko ste si zaplatili a nie malú sumu peňazí, takisto chápeme, že ako poľovník chcete mať vedľa seba aktívne pracujúceho psa.  Ak si už kúpite nového psa, a budete chcieť to „nevydarené šteniatko“ predať, ozvite sa naj„V prípade, že veterinár potvrdí zanedbanú starostlivosť a týranie v zmysle zákona o ochrane zvirat (Zákon č. 115/95 o ochrane zvierat), si vyhradzujeme právo šteňdsek v kúpno- predajnej zmluve, ktorú podpisujete pri preberaní si šteniatka z našej chovateľskej stanice.  Túto zmluvu posielame predbežným záujemcom o  šteniatka elektronicky skôr, aby si ju mohli pokojne prečítať, a aby sme zabránili prípadným nedorozumeniam pri kúpe šteniatka.