S láskou spomíname...In memoriam...Nos acordamos...

 
Vieme, že raz príde deň, keď si na tú bolesť zvykneme, lebo bolesť nikdy nezmizne a my nikdy nezabudneme.  Len sa s tým musíme naučiť žiť...
 
 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

R.I.P. AIRA JELENIA OBORA ORAVA 
 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

                               R.I.P. BETTY JELENIA OBORA ORAVA 


 Opustila si naše životy, ale nikdy neopustíš naše srdcia...

Betty nás opustila v októbri 2017 vo veku  15 rokov...

Aida Tri Studne

Matka/mother/madre: Cetty Kráľovská Studnička (PF-IHF=II.cena, CAJC)

Otec/father/padre: Bruno od Figľa (PF-IHF= I.cena, CACIB, CAC, Víťaz Nitry, Víťaz triedy)

 

Narodená/born/nacida: *24.04. 1999- † 2008

Chovnosť/breeding/de crianza desde: 16.6. 2001- Liptovský Hrádok- chovná- 97 bodov

PF: I.cena-190 bodov

IHF: II.cena- 188 bodov

MVP Trenčín: Veľmi dobrá

Skúšky farbiarov o Fatranský pohár: 3.ročník- 4.miesto- 140 bodov

Oblastné skúšky farbiarov o Fatranský pohár: 1.ročník- III.miesto-240 bodov

Aida Tri Studne, zakladateľka chovateľskej stanice Jelenia Obora Orava, ktorá odchovala 6 exterierovo aj pracovne kvalitných vrhov.