AIDA TRI STUDNE

AIDA TRI STUDNE

Zakladateľka našej chovateľskej stanice ale predovšetkým člen rodiny. 

Narodila sa 24.04. 1999 a navždy nás opustila v roku 2008.